Priporočena 2019

Izbira Urednika

Recepti Recipe for breezy mirabelle-Buchteln
Pečeni recepti Veganska kokosova jagodična pita
Savoyova juha juha

Splošni pogoji uporabe

Richard M. Stallman - Copyright vs. Community talk with subtitles (Marec 2019).

Anonim

1. To spletno mesto, dostopno na spletnem mestu www.fuersie.de, je predmet odnosa med uporabnikom in 4 Seasons Digital.net GmbH, Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg (v nadaljnjem besedilu: ponudnik storitev), tako da pokliče to spletno mesto zavezujoče dogovorjeno. Če posebni pogoji za posamezno uporabo te spletne strani odstopajo od naslednjih pogojev uporabe, je to izrecno navedeno na spletni strani, kjer je to primerno. Poleg tega se v vsakem posameznem primeru uporabljajo posebni pogoji uporabe.
Ta spletna stran vsebuje podatke in informacije vseh vrst, ki so zaščitene z zakonom o blagovnih znamkah in / ali avtorskih pravicah v korist ponudnika storitev ali v posameznih primerih v korist tretjih oseb. Zato ni dovoljeno prenesti, razmnoževati in distribuirati spletno stran v celoti ali delno. Predvsem tehnično razmnoževanje zaradi brskanja, kolikor se to dejanje ne uporablja za gospodarske namene, kot tudi stalno podvajanje za lastno uporabo.
2. Na tej spletni strani je dovoljeno postaviti povezavo, če služi le navzkrižnemu sklicevanju. Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da prekliče dovoljenje. Okvirjanje tega spletnega mesta ni dovoljeno. Prav tako niso dovoljeni vsi tehnični vložki ali povezave s to spletno stranjo, ki vsebujejo vsebino te spletne strani, v celoti ali delno, ki se pojavljajo kot vsebina druge spletne strani na internetu.
3. Ponudnik storitev prevzame odgovornost za vsebino svoje spletne strani v skladu z zakonskimi določbami. Garancija za pravilnost in popolnost informacij na spletnem mestu ni sprejeta. Sklici in povezave do spletnih mest tretjih oseb ne pomenijo, da ponudnik storitev podpira vsebino za napotitev ali povezavo. Vsebina ne prevzema odgovornosti ponudnika storitev za podatke in informacije, ki jih ima tam. Ponudnik storitev ne vpliva na vsebino povezave. Zato ponudnik storitev ni odgovoren za nezakonito, nepravilno ali nepopolno vsebino in za škodo, povzročeno z uporabo vsebine, ki se nahaja za povezavo.
4. Uporaba interneta je na lastno odgovornost uporabnika. Predvsem ponudnik storitev ni odgovoren za tehnično napako interneta ali dostopa do interneta.

$config[ads_text] not found

5. Sodelovanje v nagradnih igrah na naši spletni strani velja samo od starosti 18 let. Predpostavljamo, da je vsak uporabnik, ki sodeluje pri naših nagradnih igrah, stari najmanj 18 let.
6. Pristojnost je Hamburg, če je pogodbenica trgovec, pravna oseba javnega prava ali poseben javni sklad. Nemško pravo se uporablja brez zakona o prodaji ZN.
7. Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da občasno spremeni te pogoje uporabe in jih prilagodi tehničnemu in pravnemu razvoju. V primeru neučinkovitosti posameznih predpisov tega uporabniškega sporazuma učinkovitost ostaja drugače nespremenjena.

Za udeležbo na natečaju veljajo naslednji pogoji:

 1. Upravičene osebe so osebe s stalnim prebivališčem v Nemčiji, Avstriji in Švici, ki so dopolnili starost 18 let. Zaposleni v podjetju 4Seasons digital.net GmbH (v nadaljnjem besedilu: "4Seasons digital") in povezanih družbah ter njihovi najbližji družinski člani niso upravičeni do sodelovanja. 4Seasons digitalno si pridržuje pravico preveriti zakonitost udeležbe.
 2. Z udeležbo na žrebanju ni povezanih nakupnih obveznosti. Za sodelovanje na natečaju izpolnjujete pogoje, navedene v natečaju. To je mogoče o izpolnjevanju zmagovalne oblike ali pošiljanju e-pošte. Na osebo je dovoljen samo en vnos. Pravica do sodelovanja ni.
 3. Zmagovalec se začne takrat, ko digitalni 4Seasons digitalni žeton postane javno dostopen in se konča v času, navedenem v opisu žrebanja.
 4. Takoj po koncu tekmovalnega obdobja bodo zmagovalci nagrad zbrani iz vseh udeležencev in nato obveščeni po elektronski pošti. Zmagovalci morajo v roku 7 delovnih dni obvestiti svoj poštni naslov po elektronski pošti. V nasprotnem primeru bo dobiček zasežen.
 5. Nagrade in vseh njegovih komponent ni mogoče prenesti, uporabiti ločeno ali zamenjati za denar. Noben del dobička ni prenosljiv.
 6. 4Seasons digitalni sprejem ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake, prekinitve, brisanje, operativne ali zamude pri prenosu, izgubo komunikacijskih linij, krajo, uničenje, nepooblaščen dostop ali spremembo prijavnih obrazcev in podatkov.
 7. 4Seasons digitalna odgovornost za škodo, ki jo povzroči rahla malomarnost, je izključena, razen v primeru škode, ki je posledica kršitve bistvenih dajatev, katerih izpolnitev je bistvena za pravilno izvajanje pogodbe in za skladnost, s katero se lahko družba redno zanaša ( tako imenovane kardinalne obveznosti). V tem primeru je bila odgovornost za premoženjsko in premoženjsko škodo, katere pojav je bil razumno pričakovati. Izključena je odgovornost za posredno in posledično škodo. Ti predpisi se uporabljajo tudi za zadevne zaposlene, dobavitelje, podizvajalce ali druge tretje osebe, ki jih imenujejo stranke.
 8. Organizator žrebanja je določen partner, ki zagotavlja in pošilja dobitke. intosite / 4SD se razume izključno kot medijski partner, ki izvaja ta žrebec. V primeru zmage bodo samo pooblaščeni sodelujoči partnerji posredovali le podatke o zmagovalcih, da bi se lahko obrnili na koordinacijsko službo za pridobitev dobička. Če sodelujete v tej igri, se strinjate z razkritjem podatkov, vsaj vašim e-poštnim naslovom. Vaši podatki bodo izbrisani takoj po žrebanju in zaključku natečaja.
 9. Shranjevanje podatkov lahko kadar koli nasprotujete po pošti ali po elektronski pošti.
 10. Udeležba mora biti določen udeleženec in bo neveljavna, če jo določi tretja stranka. Več vnosov bo preklicano. Samo en vnos je sprejet na e-poštni naslov, ki ga uporabljate. V primeru kršitve teh pogojev, digitalni 4Seasons pridržuje pravico izključiti osebe iz žrebanja. Prav tako so izključene osebe, ki dajejo neresnične osebne podatke, uporabijo nepooblaščene pripomočke ali kako drugače pridobijo prednosti s pomočjo manipulacije. Če je potrebno, se lahko v teh primerih dobiček pozneje umakne in ponovno pridobi.
 11. Zmagovalec bo obveščen po elektronski pošti. Če zmagovalec, ki je opredeljen kot zmagovalec, ne izpolnjuje vseh pogojev pogodbe, bodo preostali upravičeni tekmovalci izbrani za pridobitev drugega zmagovalca. Udeleženec je odgovoren za pravilnost danih kontaktnih podatkov. Obvestilo o preostalih udeležencih, ki niso zmagali, ne poteka. Objava zmagovalcev je brez garancije.
 12. 4Seasons digitalni si pridržuje pravico, da spremeni pogoje in prekliče ali prekine oddaja kadarkoli brez predhodnega obvestila. Ta možnost se uporablja zlasti, če iz tehničnih ali pravnih razlogov ni mogoče zagotoviti pravilne izvedbe natečaja. Če takšno prenehanje povzroči ravnanje udeleženca, lahko 4Seasons Digital zahteva odškodnino za škodo, ki jo ima ta udeleženec. Izločitvene in odškodninske zahtevke udeleženca v primeru prezgodnjega prenehanja natečaja so izključene.
 13. Udeležba v žrebanju je možna samo, če so ti pogoji sprejeti. Če oddate zmagovalni obrazec ali svojo e-pošto, navedete, da ste prebrali in sprejeli te pogoje.
 14. Pravni postopek je izključen. Če so posamezne določbe teh pogojev v celoti ali delno neučinkovite, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb.

Sodelovanje v žetonom na Facebooku ali Instagramu je tudi pod zgoraj navedenimi pogoji.

Priljubljene Kategorije, Marec - 2019

Top